Projekt #9-18, Birkehusene, Sorø, 15 adresser.

Etablering af højhastighedsbredbånd i området Birkehusevej / Nyrupvej, Sorø

§ 3. For at kunne anses som tilskudsberettiget må adresser maksimalt kunne få 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, og det må ikke forventes, at adresserne vil få bedre dækning inden for de kommende tre år.
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018.

Kortlægning af bredbåndsstøtteområder.

Vejledning.

Tjek dit net (hastighedsmåler).

Kommunalt tilskud.

Eksempel fra Energistyrelsen på en fuldmagt.

Vores fuldmagt, version 1.

Regneark til point beregning.

Pointfordelingen 2017.

Bredbåndsudbydere.

Hvordan man laver en indsigelse, hvis man ikke er godkendt til at modtage støtte eller er fejlmarkeret.

Området med 15 adresser som vi arbejder med:

Originalt kortudsnit

Status:

20180716: Vi har kontaktet to udbydere: YouSee og Fibia for at høre hvad de synes om området.
20180718: Der er gjort indsigelse for nr. 3, 12, 73, 94 og 96.
20180722: Ansøgning om kommunalt tilskud sendt.
20180723: Projektet er annonceret (Model 1).
20180803: Midlertidig csv fil tilføjet (note).
20180808: Vi kan konstatere at vi ikke ligger i en "landzoneadresse i land- eller yderkommune". Det betyder at det bliver mere svært at få point nok. I 2017 var minimum 65,45.
20180813: Der er til dato annonceret 19 projekter.
20180820: Der er modtaget afslag på indsigelse for Nyrupvej 96. Dvs. markeringen er uændret gul.
20180823: Arbejdsgruppen holdt møde med et projekt nord for os og diskuterede muligheden af ét stort projekt.
20180909: Vi har kun modtaget et tilbud, pga. vores lave pointscore på 49,1. Vi har forsøgt at udvide området og har modtaget fuldmagter fra disse adresser.
fuldmagter.
20180913: Vi forventer at annoncere et "Model 2" område, der inkluderer Gyrstingevej, med en forventet pointscore på 42,4.
Model2.
20180914: Det har ikke været muligt at samle nok point for området syd for Store Ebberup.
20180915: Vi har annonceret et "Model 2 (#86-18)" område (csv fil) med denne note.
20180917: Projekt #58-18 "Bredbånd i Saltofte og omegn (Model 4)", som inkluderer vores "Model 2" er
                  annonceret 10/9 og indeholder ca. 121 adresser. "Frist for tilbud" er 1/10 2018.
                  Egenbetalingen for dette projekt er 4.500 kr.
20180921: Sorø Kommune har oplyst at der gives et tilskud på 900 kr. pr. fuldmagt.
20180925: ENS har ændret holdning og godkendt Nyrupvej 96 som en "rød prik". Birkehusevej 3 har fået en "rød prik".
20180926: En udbyder har oplyst at de kun giver tilbud til sammenslutninger med mindst 40 boliger, så her er "Model 4" aktuel.
20180928: ENS har opdateret kortet. Nye CSV filer er genereret. Model 1 og Model 2.
20181001: Sorø Kommune har fremsendt bekræftelse på tilskud til Bredbåndspuljen.
20181005: ENS har oplyst at vores fuldmagter ikke kan overdrages til et andet projekt. Der skal indhentes nye fuldmagter.
20181007: Der er udsendt nye fuldmagter med ny fuldmagtshaver til underskrift.
                  For det oprindelige område på 15 adresser er der to yderligere ændringer:
                  Egenbetalingen på 4.500 og at det er "fuldmagtshaver, der vælger tilbud".
20181013: Modtagne fuldmagter. Frist for aflevering: søndag d. 14/10.
20181017: Det samlede område vi nu arbejder med indeholder 125 adresser. Opdateret CSV fil og kort for vores Model 2: Model2.
20181027: Ansøgning om tilskud er afsendt. Svar forventes i december måned.
20181115: Status fra ENS.
20181124: ENS har oplyst at Nyrupvej 73 ikke er berettiget til tilskud og derfor udgår af projektet.
20181214: Så er resultatet af bredbåndspuljen 2018 her. For at opnå fuldt tilskud skulle man have en score på mindst 61,29 point. Dvs. at vi ikke opnåede støtte til vores projekt med 60,11 point for 124 adresser. Flere oplysninger her.
20190102: Jeg har prøvet at lave en status over projektet.